YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMUN GENEL GÖRÜNÜMÜKURUM BİLGİLERİ 

 

         Kaymakamlığa gelen tüm posta işlemlerinin kayıt ve havalesini yapmak, Kanunların, KHK, Tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının,Yönetmeliklerin yayımı, ilanı, Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma,Bilgi edinme kanunu ve uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu işlemleri ,İlçede kuruluşu bulunmayan diğer Bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler, Dernekler Bürosu işlemleri,İnsan Hakları

 

        İlçe Kurulu faaliyetleri, denetimleri.İdare Kurulu Bürosu, Mahalli İdareler Bürosu,Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. Taşınmaz Mal Zilyetliği ile ilgili uygulamalar,Muhtaçlık ve Bakım Belgeleri. Mülki İdare Bölümleri, Askerliğe Karar Verme işleri. Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Planlama ve Koordinasyon Bürosu Sivil Savunma Bürosu Olarak tüm bu büroların iş ve işlemlerini yürütmektedir.

        Müdürlüğümüzde 1 Yazı İşleri Müdürü, 4 Adet Veri Haz. Ve Kontrol İşletmeni görev yapmaktadır.Hizmetli kadromuz boştur.

Tel (328) 633 31 86  -  Faks:(328) 633 31 87

PERSONELLER
MÜDÜR : Aysel TEMEL