ÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ


Kına Türküsü ; KIZ ANASI


 

 

Bir kızın gelin olurken ki halini anlatır bu kına  türküsü...babasına seslenir "kızın çok mu idi ki beni dışarıya gelin ediyorsun, bir kız(kendisi) sana yük mü idi"... Ardından amcalarına sitem eder; "hiç oğlunuz yok mu idi, burada baba ocağına yakın kalsaydım"

Son dizede; kına yanacağı vakit sağmel (sağdıç) yanına gelip kınayı yaktığı zaman ümidi kesilmiş ve gelin gitmeyi kabullenmiştir artık.

 

Kız anası kız anası, 
Başınbaba kızın çok muyudu
bir kız sana yük müyüdü
kör olası emmilerim
hiç oğlunuz yok muyudu

evimizin önü kavak
dalın kırdım ufak ufak
işte ben de gelin oldum
elim kına yüzüm duvak

da mumlar yanası, 
İşte koyup gidiyorum, 
Büyük ev ıssız kalası.
 
Baba gadanı alayım,
Sakalına tel olayım,
Gapında köle olayım,
Verme beni gurbet ele

Baba ekinin bitti mi?
Kardeş ekmeğin arttı mı?
İşte koyup gidiyorum,
El kızı keyfin yetti mi?

Elimi yuduğum arklar,
Belimi verdiğim dutlar,
Onu da göresim gelir,
Yalladığım koca itler.

Yunak yuduğum taşlar,
Gölgelendi koc’ağaçlar,
Şu anama selam söylen,
Gökyüzünde uçan kuşlar

sağmelim geldi duruyor
herhal kına yakıcılar
yeni umudum kesildi
herhal beni vericiler

                 
 


 

 

DUT AĞACI TÜRKÜSÜ
Dud ağacı dut verir
Yaprağını gıt verir
Ergen oğlan büyük gız
Sarıldıkca dat verir

Şu yanna dönder beni
Bu yanna dönder beni
Sağ yanımda yarem var
Yarıme gönder beni

Tut koyunun yünlüsün
Debüğnürse büğnüsün
Ser güzelin eyisin
Alnı da çifte benlisin

Şu yanna dönder beni
Bu yanna dönder beni
Sağ yanımda yarem var
Yarıme gönder beni

Şu dere derin dere
Kölgesi serin dere
Gızlara duzak kurdum
Korkarım gelin gele

Şu yanna dönder beni
Bu yanna dönder beni
Sağ yanımda yarem var
Yarıme gönder beni
 

AVŞAR BEĞLERİNDE GÖRDÜM" TÜRKÜ SÖZÜ

 

Avşar beğlerinde gördüm bir güzel
Guzan arasına çekmiş göçünü
Nasıl medheyleyim böyle gözeli
Sırmaynan garışdırmış saçını

Her sabah sabah da gendini öger
Altın saç bağı da topuğun döger
Sade gaşıynan girpiği değer
Acem ölkesinin tahtın tacını

Mis gohuyor zülüfünün ucundan
Öpeyidim al yanağın purcundan
Eğlenip galdıgım senin yüzünden
Üç beş sene bekleyelim Hacını

Garaca Oğlan der de eğlendim galdım
Muhabbet neyimiş yenice bildim
Kimse dehletmesin miriden aldım
Üç beş sene güzellerin pacını

 

 

 

 

HAVAYI DA DELİ GÖNLÜM TÜRKÜSÜ
Havayı da deli gönlüm havayı aman havayı
Alıc’ guşlar yüksek yapar yuvayı
Gaterlemiş Türkmen gızı davayı
Çekip gider bir gözleri sürmelim

Niçin düştüm şu gözelin ardına aman ardına
Kendi göçsün biz gonalım yurduna
Yıkılası garlı dağın ardına
Aşıp gider bir gözleri sürmelim

Ayağına geymiş da gırmızı yemeni aman yemeni
Gel dostum galdıralım aradakı gümanı
Ağ topuk üstünde da sandal tümanı
Döküp gider bir gözleri sürmelim

 

MENEVŞE BULDUM DEREDE

Menevşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel bir arada

Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eğlesi dilber

Gara çanağın yaprağı
Dibinden aldım toprağı
Dilber güzeller aplağı

Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eğlesi dilber
 

"DOSTUMUN KOYNUNDA" TÜRKÜ SÖZÜ

 

 

Dostumun koynunda bir çiçek bitmiş
Cennet kokuları vardır alana
Lalesi sümbülü hep bile bitmiş
Görünce aklımı verdim talana

İkrar verdin ikrarını yemezsin
Ben seninim sen benimsin demezsin
Kız koynundan bir bergüzar vermezsin
Uzak yoldan seni deyip gelene

İkrar ver ki ben yanına geleyim
El bağlayıp divanına durayım
Söyle nazlım suçum nedir bileyim
Sen inanma elden gelen yalana

Karac'oğlan der de sevdan başımda
Nazlı nazlı sallan gel dur karşımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Kız ne dersin şu derdinden ölen